Werkervaring

Expertise netwerk Prodas

Omgaan met een moeilijke groep, observeren van de leerkracht met behulp van SVIB. Inzicht krijgen in eigen gedrag en wat wel en niet werkt voor de groep. Begeleiding in samenwerking met de groep. De kinderen zien de beelden ook terug en maken samen met de leerkracht een actieplan om doelgericht bepaalde zaken aan te pakken. Bv het snel klaar zitten voor een instructie of het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen door ze meer autonomie te geven.

Leerkracht begeleiding in het geven van korte heldere instructie om de opbrengsten te verhogen en het effectief werken te verhogen. Dit dmv SVIB traject, inzicht in verhouding van instructie tot werktijd. Verder kijken we naar hoe we de werktijd inrichten en hoe kinderen doelgericht zelfsturend kunnen werken met de goede coaching van de leerkracht.

Communicatie en conflicthantering

In samenwerking met Dialogue co-trainer bij de 1 daagse cursus communicatie en conflicthantering. Leerkrachten leren in gesprek te gaan met ouders. Hierbij leren ze luisteren op basis van het 4 G model en leren ze hoe van standpunten naar belangen te spreken. Voor gezamenlijke draagkracht en positieve ontwikkeling voor de kinderen.

Positief communiceren met kinderen

Bijscholing van 12 uur voor leerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten krijgen informatie hoe in gesprek te gaan met kinderen, ze oefenen met gesprekstechnieken. Alle soorten gesprekken in het basisonderwijs met ouders en kinderen worden op eigenschappen bekeken. Wanneer moet je wat wel en niet doen. Startgesprekken hebben een andere inhoud dan rapportgesprekken. Voortgangsgesprekken zijn weer anders dan doel gesprekken.

Kindercoaching

Zowel in mijn praktijk aan huis als op verschillende scholen word ik voor kortdurende trajecten ingehuurd om met kinderen 1 op 1 aan de slag te gaan. Op het gebied van faalangst, teruggetrokken gedrag, piekeren, onzekerheid, dominant gedrag, druk gedrag, pesten, onzekerheid, fixed mindset word ik ingezet. Ook kan ik de leerkracht helpen een neutraal beeld van het kind te vormen waardoor er weer met nieuwe energie naar het kind en zijn gedrag kan worden gekeken.

Scroll naar boven
WhatsApp chat